Vad är samtyck.se?

Helhetslösning för insamling och hantering av samtycken

Samtyck.se är tjänsten som hjälper er att samla in, versionshantera, lagra, och gallra samtycken. Tjänsten är utvecklad av MicroData Skandinavien AB, och är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen.
Samtyck.se är verifierad av Advokatfirman Lindahl
Process med utformning

Utformning av samtycken

I tjänsten författar ni som organisation samtyckesförfrågningar utefter era egna behov och vilka ni riktar förfrågningarna till. Det finns även möjlighet att utforma och anpassa texten i samtyckesförfrågan till er grafiska profil. 

Skicka ut samtyckesförfrågningar

För att förmedla samtyckesförfrågningar finns det fyra metoder. Det går att skicka ut förfrågningar via brev, mejl och SMS. Med hjälp av integrationer kan ni även nå personuppgiftslämnare i era befintliga system eller hemsida.

Process med utskick
Process med autentisering

Autentisering

I tjänsten finns tre olika autentiseringsfunktioner; mobilt BankID, SMS-verifiering och underskrift. Beroende på vilka slags personuppgifter som behandlas bedömer ni som organisation vilken autentiseringsfunktion som ska användas.

Signeringsbevis

När ett samtycke är signerat finns det tillgängligt i tjänsten. Ni som organisation kan gå in och se samtycket och tillhörande signeringsbevis. Med hjälp av signeringsbeviset kan ni som inhämtat samtycket bevisa samtyckets giltighet. Detta är nödvändigt eftersom ni som organisation har bevisbördan vid eventuella tvister.

Process med signeringsbevis
Process med hantering

Hantering av inhämtade samtycken

I tjänsten kan ni anpassa sökningar för att hitta en personuppgiftslämnares alla samtycken, eller vilka som har samtyckt i ett specifikt syfte. När samtycken gått ut eller återkallats kan ni logga in i tjänsten och se vilka samtycken det gäller. Detta för att kunna skicka ut ett nytt samtycke eller ta bort personuppgifterna för samtyckets syfte.

Frågor och svar om samtyck.se

Uppstartstiden kan variera beroende på önskemål men tar oftast ett par veckor.

Uppstartsprocessen innehåller: Beställning, planering, kundanpassning, leverans och uppföljning.
Tjänsten är anpassad för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen (GDPR). För att säkerställa detta har lösningen verifierats av advokatfirman Lindahl.
Priser sätts utifrån era förutsättningar. Ta kontakt med oss för mer information.
Personuppgiftslämnare kan identifiera sig med mobilt BankID, SMS-verifiering eller underskrift.
Alla samtycken lagras i våra två separata serverhallar i Sverige.
Inga installationer eller anpassningar krävs för att använda tjänsten. Du behöver endast tillgång till en webbläsare.
Ni får endast ett personuppgiftsbiträde då vi utvecklar och driftar tjänsten utan underleverantörer. Det finns alltså inga tredjeparter. All databehandling och lagring sker i Sverige.
Tjänsten kan integreras med alla era system. Ni får en samlingsplats för inhämtade samtycken.

Vill du veta hur samtyck.se kan hjälpa dig?

Boka en kostnadsfri demo med oss