Lernia AB ansluter sig till samtyck.se

 

 

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia väljer samtyck.se som en viktig del i sitt GDPR-arbete.
Från och med januari i år har Lernia valt att använda sig av samtyck.se för insamling och hantering av samtycken. 

Samtyck.se är en helhetslösning för att samla in och hantera samtycken i enlighet med
dataskyddsförordningen (GDPR)

 

 

 

 

 

 

”Att arbeta långsiktigt, skapa tydlighet och säkerhet för både
de registrerade och organisationerna, det är vad samtyck.se handlar om

- Anders Nordkvist, VD på MicroData.

 

Läs mer om samtyckeshantering