Vi är vana att hantera sekretesskyddad information

- Vi prioriterar en stabil tillväxt framför det snabba

Datasäkerhet
Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vi förädlar eller förändrar aldrig kunders data om det inte skriftligen beställs av kund. Väljer du att avsluta dina affärer hos MicroData erbjuder vi dig, till självkostnad, en export i XML format av data du lagrar hos oss.Vi har genomgått och är godkända på säkerhetskontroller som har gjorts av några av våra partners. MicroData är ett stabilt företag med en god ekonomi som prioriterar en stabil tillväxt framför snabba osäkra satsningar.
Driftsäkerhet
Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler. Det innebär att oavsett om vi drabbas av en katastrof som förstör vår utrustning i vår huvudlokal så finns all utrustning och data på en sekundär plats, vilket avsevärt höjer säkerheten och minimerar risken att data skall gå förlorad. Naturligtvis tas det reguljära backuper som ytterligare höjer säkerheten. För att garantera nästan 100% upptid, har varje lokal dubbelt av varje hårdvara, allt från brandvägg ner till storagecontroller. Vi använder också två olika Internetleverantörer för att tillgodose våra kunders behov och minimera risker för driftavbrott eller om en leverantör upphör eller försvinner från marknaden.
Åtkomstsäkerhet
Åtkomstsäkerhet är en viktig bit av vårt säkerhetstänkande. För våra kunder är det viktigt att enbart rätt person får tillgång till material. Du kan välja att logga in normalt eller använda dig av ”single sign on” alternativt E-legitimation vid inloggning. Access till dina dokument kan också styras på IP-nivå, så att enbart de IP-adresser du tillåter skall ha rätt att komma åt ditt material. Med vår flexibla rättighetslösning är det lätt för dig att skapa och kombinera roller.
Systemsäkerhet
Vi arbetar proaktivt med att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Tillsammans med en tredje part utför vi kontroller på våra system för att hitta och rätta till de eventuella fel och brister som påpekas. Då vi regelbundet släpper nya versioner förbättrar vi kontinuerligt säkerhetsfunktioner för att minimera risker.Som kund kan du använda dig av flera olika krypterade alternativ för att förhindra risken med obehörig åtkomst. Naturligtvis kan du använda dig av HTTPS, men du kan också utöka säkerheten med VPN, FTPS eller egna dedikerade datatrafikförbindelser. För en automatisk krypterad filöverföring till MicroData kan du använda dig av ACE som smidigt och säkert överför dina filer till oss med minimal handpåläggning.