Molntjänster innebär att man istället för att själv köpa serverdrift, programvara, infrastruktur, datalagring och kapacitet tar hjälp av oss på MicroData.

Vi erbjuder en lokalproducerad och kundanpassad molnlösning, där det är vi som driftar all datalagring i våra egna lokaler här i Örebro. Med vår långa erfarenhet av molntjänster vet vi att det kan finnas många frågetecken, utmaningar och orosmoment vid införande av IT som tjänst eller molntjänst i sin verksamhet, därför finns vår personal tillgänglig som stöd hela vägen in i mål. Detta innebär att ni snabbt kan komma igång med våra tjänster och kan göra kostnadsbesparingar både på kort och på lång sikt utan att behöva fundera på backup eller långsiktig förvaltning av din information.

Säkerhet

- Vi är vana att hantera sekretesskyddad information

Datasäkerhet

Då vi som leverantör lagrar och förmedlar våra kunders data är det viktigt för oss att förtydliga att kundens data alltid tillhör kunden. Vi förädlar eller förändrar aldrig kunders data om det inte skriftligen beställs av dig som kund. Väljer du att avsluta dina affärer hos MicroData finns möjlighet att exportera all din infromation till önskat filformat. Vi har genomgått och är godkända i säkerhetskontroller som har gjorts av några av våra partners. MicroData är ett stabilt företag med en god ekonomi som prioriterar en stabil tillväxt framför snabba osäkra satsningar.

Driftsäkerhet

Vår driftmiljö, både system och produktion, finns speglad i två fysiskt åtskilda lokaler. Det innebär att även om vi skulle drabbas av en katastrof som förstör vår utrustning i vår huvudlokal så finns all utrustning och data på en annan plats, vilket höjer säkerheten och minimerar risken att data ska gå förlorad avsevärt. Naturligtvis tas backuper regelbundet som höjer säkerheten ytterligare. För att garantera bra upptid, har vi dubbletter av varje hårdvara, allt från brandväggar till storagecontroller. Vi har också två olika Internetleverantörer för att minimera risker för driftavbrott så att våra kunder kan komma åt sin information när som helst.

Åtkomstsäkerhet

Åtkomstsäkerhet är en viktig del av vårt säkerhetstänkande. För våra kunder är det viktigt att enbart rätt person får tillgång till material. Du kan välja att logga in som vanligt med användarnamn och lösenord eller med BankID. Det finns även möjlighet att använda ”single sign on”, vilket innebär att du endast behöver logga in en gång för att ta del av hela tjänsten. Access till dina dokument kan också styras på IP-nivå, så att enbart de IP-adresser du tillåter skall ha rätt att komma åt ditt material. Med vår flexibla rättighetslösning är det lätt för dig att skapa och kombinera roller för olika behörigheter.

Systemsäkerhet

Vi arbetar proaktivt med att förhindra obehörig åtkomst till systemen. Tillsammans med en tredjepart utför vi kontroller på våra system för att hitta och rätta till de eventuella brister som påpekas. Vi förbättrar kontinuerligt säkerhetsfunktioner för att minimera risker och släpper dessa regelbundet i nya versioner av systemet. Som kund kan du använda dig av flera olika krypterade alternativ för att förhindra risken för obehörig åtkomst. Naturligtvis kan du använda HTTPS, men du kan också utöka säkerheten med VPN, FTPS eller egna dedikerade datatrafikförbindelser. För en automatisk, krypterad filöverföring till MicroData kan du använda dig av ACE som smidigt och säkert överför dina filer till oss.