Datainspektionen byter namn till Integritetsskyddsmyndigheten

Efter ett beslut från regeringen har Datainspektionen från och med den 1 januari bytt namn till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY). Namnbytet signalerar det förändringsarbete som pågått på myndigheten sedan införandet av dataskyddsförordningen, GDPR.

Läs mer om namnbytet på Integritetsskyddsmyndighetens hemsida