Kramfors kommun implementerar samtyck.se i elevplattform

Kramfors kommun är pionjärer för ett hållbart samhälle. Med sin framåtanda förstärker och kompletterar de hela regionen.

Kommunens största gymnasieskola, Ådalsskolan, är en föregångare inom digitalisering av svenska skolan. Nu väljer kommunen att implementera vår tjänst samtyck.se i Ådalsskolans plattform Concure! Plattformen är unik i Sverige och hanterar i dagsläget administrativa och juridiska frågor i elevärenden.

MicroDatas tjänst samtyck.se hjälper Kramfors kommun att få kontroll över hantering av samtycken. Kommunen får ordning och reda och kan administrera alla samtycken digitalt. Med hjälp av samtyck.se får Kramfors kommun det enklare att anpassa sig till GDPR.

Vi ser fram emot samarbetet och utvecklingen med Kramfors kommun och elevplattformen Concure!

Kramfors kommun
Läs mer om Kramfors kommun och Ådalsskolan här