Uppfyller ni kraven att hantera samtycken efter 25 maj?

Därför behöver ni se över era samtycken

25 MAJ
2018


Har ni råd att inte hantera samtycken?

Samtycken är en viktig del i dataskyddsförordningen (GDPR). Ditt företag måste kunna bevisa vem som lämnat samtycke till vad och när. Personen i fråga ska även kunna ta tillbaka sitt samtycke. Det måste finnas ett separat samtycke för varje syfte.

Enligt dataskyddsförordningen kan de som inte följer lagen få avskräckande straff. Vitet kan vara upp till 4% av koncernmoderns årsomsättning. Det kan därför bli väldigt dyrt att inte ha giltiga samtycken.

Personuppgiftslagen var lättare att kringgå eftersom det inte gav några direkta konsekvenser att bryta mot den. Nu räcker det inte längre med att ha ett godkännande i allmänna villkor, utan ett samtycke för varje syfte behövs.

Dataskyddsförordningen rör samtliga företag som behandlar personuppgifter. Det är lätt att tro att samtyckeshantering endast gäller företag som riktar sig mot konsumenter. Företag som riktar sig mot andra företag behandlar också personuppgifter i exempelvis CMR-system och e-post. Dessa företag behöver därför samtycken för att få behandla personuppgifter.

 • Inte börjat med GDPR arbetet

  61% av företagen har fortfarande inte påbörjat sitt arbete med GDPR.
  Källa

 • Prioriterar GDPR under 2017

  92% av företagen säger att de prioriterar GDPR-arbetet under 2017.
  Källa

 • Europeer vill vara anonyma

  92% av europeerna vill att deras mejl och meddelanden på nätet förblir hemliga.
  Källa

 • Samtycken oroar

  71% av organisationerna säger att samtycken oroar mest i GDPR-arbetet.
  Källa

Personuppgifter

Allt som kan härledas till en levande person är en personuppgift. Exempel på personuppgifter är adresser, telefonnummer eller foton. Även olika slags elektroniska enheter, så som IP-adress, räknas som personuppgift om den kan kopplas till en person.

Samtycke

Ett samtycke måste vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring där den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det är viktigt att varje specifikt samtycke registreras och sparas.

Säkerhet

Säkerställ att registren är tillräckligt skyddade. Det kan handla om såväl tekniska som organisatoriska hot både externt och internt. Bara de anställda som behöver information för ett berättigat syfte ska ha åtkomst till den.

Bevarande och gallring

Radera personuppgifter när de inte längre behövs. Många företag behöver se över sina gallringsrutiner. Offentliga aktörer bör säkerställa att gallringsrutinerna stämmer överens med deras dokumenthanteringsplan.

Hur kan du få hjälp med samtyckeshantering?

Vi har en lösning för samtyckeshantering där vi hjälper dig att samla in, lagra, versionshantera och gallra samtycken. Att använda vår samtyckeshantering är enklare och billigare än att bygga en egen lösning, alternativt bygga om befintliga system. Du får kontroll och översikt över ditt företags insamlade samtycken. Med samtyckeshanteringen kommer du snabbt igång eftersom inga installationer eller anpassningar krävs. Genom MicroDatas samarbete med Advokatfirman Lindahl säkerställs att vår lösning hjälper dig att följa den kommande dataskyddsförordningen. I samtyckeshanteringen kan den registrerade identifiera sig på olika sätt:

 

 • BankID
 • Underskrift
 • Inloggningsuppgifter
 • Tvåfaktorsautentisering

Fördelar

Gör det enkelt att hantera, spara och hitta information om samtycken

Lös

...samtyckeshantering innan 25 maj 2018.

Inför skiftet i maj 2018 finns mycket att ta hänsyn till i ert arbete och anpassning av verksamheten. Här kan ni frigöra mycket tid för att i stället kunna fokusera på annat än insamling och hantering av samtycken.

Hantera

...samtycken från olika system på ett ställe.

Lösningen stöder kopplingar till era andra system som hanterar personuppgifter. Detta innebär en stor tidsvinst för dig som inte behöver registrera samma sak mer än en gång.

Uppdatera

...enkelt befintliga samtycken för GDPR

Gör automatiska utskick för att inhämta samtycken för GDPR där ni i dag har samtycken anpassade för PUL. Få överblick och ta kontroll över vilka samtycken ni har och vilka ni saknar.

Mervärde

...och hjälp för era egna kunder.

Har ni egna kunder så är samtyckeshantering till stor hjälp för dem. De kan se sina samtycken samlade på samma ställe och enkelt hantera dem precis när de vill.

Spara

...tid för att kunna fokusera på annat.

Det är lätt att det drar iväg med resurser om man tänkt bygga om befintliga system. Med vår lösning kan du spara resurser till annat än samtyckeshantering.

Följ

...lagen

Vår lösning är anpassad för att leva upp till de kommande kraven i dataskyddsförordningen. För att säkerställa detta har lösningen granskats av Advokatfirman Lindahl.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för information
Eller ring oss på 019-100 155