FÖRENKLA DIN SAMTYCKESHANTERINGEnkelt att komma igång

Att använda vår tjänst är enklare och billigare än att bygga en egen lösning eller bygga om befintliga system.

Säker identifiering

Den som ska lämna ett samtycke kan identifiera sig med mobilt BankID, SMS-verifiering eller underskrift i brev.

Följ GDPR

Genom MicroDatas samarbete med advokatfirman Lindahl säkerställs att tjänsten samtyck.se hjälper dig att följa GDPR.

EN AV VÅRA NÖJDA KUNDER

Utbildnings- och bemanningsföretaget Lernia AB använder samtyck.se för insamling och hantering
av samtycken för de personer som Lernia hanterar i sin verksamhet.


caret-down caret-up caret-left caret-right
David Karlström Bolagsjurist, Lernia AB

 

LERNIA UTBILDNING- OCH BEMANNING AB

"samtyck.se är en viktig del av GDPR-anpassningen. Tjänsten ger både översikt och kontroll, samt frigör resurser till andra delar av GDPR-arbetet."

Läs deras berättelse härVARFÖR BEHÖVS SAMTYCKEN?

Lagstiftningen för hur man får behandla personuppgifter i EU har förändrats. GDPR ställer höga krav på behandling av personuppgifter. I många fall krävs samtycke. 

Företag och organisationer har skyldighet att bevisa vem som lämnat samtycke till vad och när. Personuppgiftslämnare ska kunna ta tillbaka sitt samtycke och har även rätt att bli glömda.