Uppfyller ni kraven att hantera samtycken efter 25 maj?

Därför behöver ni se över era samtycken

25 MAJ
2018


Har ni råd att inte hantera samtycken?

GDPR ställer höga krav på hur organisationer får behandla personuppgifter. I många fall krävs samtycke för fortsatt behandling, av de registrerades personuppgifter. Det är dessutom organisationens skyldighet att bevisa vem som lämnat sitt medgivande, för vad och när. Den registrerade i fråga ska även kunna ta tillbaka sitt samtycke samt begära rätten att bli glömd.

All behandling som organisationer saknar annan laglig grund för kräver giltiga samtycken för fortsatt behandling av den registrerades personuppgifter. Ett samtycke behöver lämnas separat per användningsområde och syfte. Det ska dessutom var enkelt att förstå och otvetydigt formulerat.

I enlighet med den nya förordningen kan överträdelser leda till viten upp till 4 procent av global omsättning. Det kan därför bli väldigt dyrt att inte ha giltiga samtycken.

 • Inte börjat med GDPR arbetet

  61% av företagen har fortfarande inte påbörjat sitt arbete med GDPR.
  Källa

 • Prioriterar GDPR under 2017

  92% av företagen säger att de prioriterar GDPR-arbetet under 2017.
  Källa

 • Europeer vill vara anonyma

  92% av europeerna vill att deras mejl och meddelanden på nätet förblir hemliga.
  Källa

 • Samtycken oroar

  71% av organisationerna säger att samtycken oroar mest i GDPR-arbetet.
  Källa

Helhetslösning för insamling och hantering av samtycken

Personuppgifter

Allt som kan härledas till en levande person är en personuppgift. Exempel på personuppgifter är adresser, telefonnummer eller foton. Även olika slags elektroniska enheter, så som IP-adress, räknas som personuppgift om den kan kopplas till en person.

Samtycke

Ett samtycke måste vara en frivillig, specifik och otvetydig viljeyttring där den registrerade, efter att ha fått information, godtar behandlingen av personuppgifter som rör honom eller henne. Det är viktigt att varje specifikt samtycke registreras och sparas.

Säkerhet

Säkerställ att registren är tillräckligt skyddade. Det kan handla om såväl tekniska som organisatoriska hot både externt och internt. Bara de anställda som behöver information för ett berättigat syfte ska ha åtkomst till den.

Bevarande och gallring

Radera personuppgifter när de inte längre behövs. Många företag behöver se över sina gallringsrutiner. Offentliga aktörer bör säkerställa att gallringsrutinerna stämmer överens med deras dokumenthanteringsplan.

Fördelar

Gör det enkelt att hantera, spara och hitta information om samtycken
losning samtyck

Lös

...samtyckeshantering innan 25 maj 2018.

Inför skiftet i maj 2018 finns mycket att ta hänsyn till i ert arbete och anpassning av verksamheten. Här kan ni frigöra mycket tid för att i stället kunna fokusera på annat än insamling och hantering av samtycken.

Hantera

...samtycken från olika system på ett ställe.

Lösningen stöder kopplingar till era andra system som hanterar personuppgifter. Detta innebär en stor tidsvinst för dig som inte behöver registrera samma sak mer än en gång.

Uppdatera

...enkelt befintliga samtycken för GDPR

Gör automatiska utskick för att inhämta samtycken för GDPR där ni i dag har samtycken anpassade för PUL. Få överblick och ta kontroll över vilka samtycken ni har och vilka ni saknar.

Mervärde

...och hjälp för era egna kunder.

Har ni egna kunder så är samtyckeshantering till stor hjälp för dem. De kan se sina samtycken samlade på samma ställe och enkelt hantera dem precis när de vill.

Spara

...tid för att kunna fokusera på annat.

Det är lätt att det drar iväg med resurser om man tänkt bygga om befintliga system. Med vår lösning kan du spara resurser till annat än samtyckeshantering.

lag

Följ

...lagen

Vår lösning är anpassad för att leva upp till de kommande kraven i dataskyddsförordningen. För att säkerställa detta har lösningen granskats av Advokatfirman Lindahl.

Kontakta oss

Fyll i formuläret för information
Eller ring oss på 019-100 155